Visselblåsarfunktion

Rehabassistans tillhör Team Olivia, som har sedan 2021 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även för Team Olivias nordiska verksamheter och visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och danska.

När ska man anmäla?

  • Bedrägeri
  • Bestickning (lämnande av gåva eller löfte om gåva)
  • Stöld
  • Kriminella överträdelser
  • Allvarliga fel eller avvikelser
  • Jäv (när en beslutsfattare/chef har egna intressen i ett specifikt ärende)

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt till:
Via mail: oliviaholding@claimdesk.pwc.se
Via post: Team Olivia, Claimdesk PwC, 11397 Stockholm
Frågor

Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till HR-chef för Team Olivia:
ann.surtell@teamolivia.se

Mer info:
https://www.teamolivia.se/visselblasarfunktion