Juridisk hjälp LSS

Rätt beslut och trygghet i din personliga assistans

Vårt mål på Rehab Assistans är att erbjuda dig en personlig assistans som är skräddarsydd efter just dina individuella behov och önskemål. Oavsett om du ansöker om assistans för första gången eller funderar på att byta till oss som assistansanordnare, finns våra erfarna LSS-jurister här för att underlätta hela processen. Vi förstår att det kan vara utmanande att hantera kontakterna med Försäkringskassan och andra myndigheter, därför är det en självklarhet för oss att guida dig genom alla olika steg.

Nedan följer några områden där vi kan stötta och vägleda dig:

 • Skrivande av ansökan: Vi hjälper dig att sätta ihop en ansökan som är tydlig och välformulerad för att öka dina chanser att bli beviljad personlig assistans. Vi tar hänsyn till dina individuella behov och särskilda önskemål.
 • Intygshantering: Vi förklarar och informerar om vilka intyg som kan krävas i samband med ansökan och bistår dig med att samla in och organisera de nödvändiga dokumenten. Genom att ha rätt intyg kan vi stärka din ansökan och öka sannolikheten för ett korrrekt  beslut.
 • Individuell kartläggning: Vi genomför en noggrann behovsanalys för att förstå dina specifika behov och vad du behöver för att få personlig assistans beviljad. Vi tar hänsyn till din livssituation och arbetar tillsammans med dig för att formulera en framgångsrik och passande ansökan.
 • Omprövning och överklagande: Om du inte är nöjd med beslutet som fattats kring din personliga assistans, står vi vid din sida och hjälper dig med omprövning och eventuell överklagan. Vi kan bistå med att formulera argument och skrivelser för att stärka din sak och försvara dina rättigheter.
 • Utökade timmar: Om ditt behov av assistanstimmar har förändrats och du behöver mer hjälp än tidigare, står vi redo att hjälpa dig med ansökan om utökade timmar. 
 • Tillfälliga timmar: Ibland kan du behöva extra assistanstimmar under en kortare period, till exempel vid rehabilitering eller vid tillfälliga livshändelser. Vi kan hjälpa dig att ansöka om tillfälliga timmar för att säkerställa att du får den utökade hjälp du behöver när du behöver den som mest.

Rehab Assistans är engagerade i att hjälpa dig genom hela skeendet samt att säkerställa att du får den personliga assistansen och det stöd du behöver. Vi finns här för att lyssna, vägleda och vara din trygghet i ditt ansökningsärende. Juridisk hjälp hos Rehab Assistans är alltid kostnadsfri för dig, oavsett var vi landar. 

Vårt främsta fokus är att ge dig den trygghet och det stöd du behöver för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Vi erbjuder personlig assistans huvudsakligen i Västra Norrland med kontor i Härnösand och Örnsköldsvik.

Kontakta oss gärna för ett första möte. Vi ser fram emot att få hjälpa dig att ta nästa steg mot en ljus framtid.

  Namn*

  E-post*

  Telefon

  Meddelande