Pressmeddelande: Slutbetänkandet från LSS-utredningen är förödande för valfriheten, föräldraansvaret och jämlikheten


Torsdagen den 10 januari överlämnades slutbetänkandet från LSS-utredningen till regeringen. Om förslaget vinner politiskt gehör kommer det att innebära omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning – och för funktionshindrade barn och dess föräldrar – samt en kraftig inskränkning av den personliga valfriheten och den fria företagsamheten. Läs mer på:

https://www.teamolivia.se/sv/nyheter/slutbetankandet-fran-lss-utredningen-ar-forodande-valfriheten-foraldraansvaret-och