Ö-vikskontoret har flyttat till nya lokaler

Rehabassistans i Örnsköldsvik har flyttat till nya lokaler i Arkenhuset. Ny adress är Järnvägsgatan 3, 89131 Örnsköldsvik
Boxadress är: Box 880, 89118 Örnsköldsvik

Välkommen in till vår nya boning!