Egen sjukgymnast för Rehabassistans kunder!

Linda Bäck Norrman är Rehabassistans sjukgymnast med specialinriktning mot neurologioska funktionshinder.

– Vi är väldigt glada för att ha en så viktig resurs som Linda Bäck Norrman  i vårt team, det ger våra kunder den bästa möjliga hjälp för träning och ergonomi, säger Malin Edgren, verksamhetschef, Rehabassistans i Sverige AB.

Linda arbetar som sjukgymnast inom hela Rehabassistans upptagningsområde samt som assistansansvarig för Sollefteå. Linda har 15 års erfarenhet av arbete som sjukgymnast. För Linda är individen alltid i centrum. Ingen är den andra lik, det handlar om att upptäcka och se möjligheterna till ett så självständigt liv som möjligt.

Lindas sjukgymnastiska bana började på en rehabavdelning för strokepatienter och patienter med ortopediska skador.  Därefter har hon jobbat inom habilitering och neuropsykiatri med både barn och vuxna. Linda kommer närmast från en tjänst som sjukgymnast på Norrbackaskolan i Sundsvall – en grundsärskola med inriktning träningsskola. Under sin tid på Norrbackaskolan tilldelades verksamheten Sjukgymnasternas nationella kvalitetspris 2015 och samma år tilldelades Linda även priset som ”Årets sjukgymnast i Västernorrland. 

I arbetet ingår att stötta och handleda alla medarbetare kring deras ergonomi och arbetsmiljö så att alla förflyttningar känns trygga för både medarbetare och kund.

Men hon är också en resurs för Rehabassistans kunder, en bonusservice som många uppskattar mycket.

  • Man kan säga att jag är sjukvårdens ögon på plats. Jag har, om kunden så önskar, möjlighet att träffa våra kunder ofta och se över att förflyttningar, hjälpmedel, töjningsprogram mm fungerar som de ska och fyller sitt syfte. Om kunden vill så hjälper jag vid behov till att utreda och sköta kontakterna med vården, som har det medicinska ansvaret.

Linda leder även bassängträning och gympagrupper i Rehabassistans regi.

Exempel på saker som Linda kan hjälpa till med i sin roll som sjukgymnast:

  • Mitt hjälpmedel fungerar inte som det ska – måste det justeras eller bytas ut?
  • Mina förflyttningar känns inte trygga. Hur kan vi göra istället?
  • Jag har inget aktuellt töjnings- eller träningsprogram. Kan du hjälpa mig med utformning och visa hur jag ska utföra programmet?

 

FAKTA

Linda Bäck Norrman

ÅLDER 37.

FAMILJ Man och tre barn.

BOR Skeppsmalen utanför Örnsköldsvik.

GÖR Legitimerad sjukgymnast. Assistansansvarig arbetsledare på Rehabassistans.

Mer information om Rehabassistans assistanstjänster:

Leg sjukgymnast & assistansansvarig
Linda Bäck Norrman Tel 073-073 30 49

linda.norrman@rehabassistans.se

Verksamhetschef
Malin Edgren Tel 0611-221 01, 073-073 16 43

malin.edgren@rehabassistans.se